O DRINE S ÚSMEVOM

Značka DRINA S ÚSMEVOM združuje ľudí, ktorých športová, pracovná, či voľnočasová činnosť je „DRINA“, ale robia ju „S ÚSMEVOM“ (pocitom radosti).

 

Sme presvedčení, že každý človek vo svojom živote robí minimálne jednu aktivitu/činnosť, ktorá je náročná, ale robí ju rád.

 

Vystihuje ťa, napĺňa ťa, máš z nej radosť aj napriek tomu, že je svojim spôsobom náročná.

 

Podľa nás tvoja drina s úsmevom prispieva k tvojmu šťastiu a zmyslu života. Tieto atribúty skúma POZITÍVNA PSYCHOLÓGIA, ktorej cieľom je, aby sme dokázali život bežných ľudí pozdvihnúť na vyššiu kvalitu, miesto toho, aby sme tých, čo trpia dostali iba na “normálnu úroveň“  Christopher Peterson.

 

AKÁ JE TVOJA DRINA S ÚSMEVOM?

 

DRINA S ÚSMEVOM vznikla na základe myšlienky prepojenia príjemného s užitočným, resp. holistického pohľadu na šport, prácu, voľný čas, zdravie a životný štýl.

 

Na verejnosti sa hovorí, že talent rozhoduje o tom, či v konkrétnej činnosti budeme úspešní.

 

Značka sa opiera o citát Alberta Einsteina, ktorý povedal:

JA SOM NEBOL PRÍLIŠ TALENTOVANÝ, JA SOM BOL VÁŠNIVO ZVEDAVÝ.“

 

Zakladateľ značky DRINA S ÚSMEVOM vníma túto myšlienku ako podstatnú z hľadiska ľudského bytia. Myslí si, že nemusíme byť na niečo príliš talentovaní, ale pokiaľ to, čo robíme má základ v našom srdci, tak sa v tom dokážeme neustále zlepšovať a namiesto pocitu „musím“ bude v nás vládnuť pocit „chcem“. A keď chcem, tak to robím s radosťou, pozitívnym pocitom, bez donútenia či odporu a nemám sklon k psychickým výkyvom, tréningovej/pracovnej/životnej stagnácii, ale stále vyhľadávam možnosti, ako sa v danej činnosti zlepšovať.

 

Autor tvrdí, že ak je tvoja činnosť DRINA s ÚSMEVOM, tak v nej prežívaš stav FLOW (bezmyšlienkový stav plynutia, ktorý je vrcholným prežitkom).

 

Pozitívnym vzťahom k činnosti si dokážeme vybudovať korene ako sú napr. pokora, vytrvalosť, zodpovednosť, zdravé sebavedomie, odvaha, spravodlivosť, charakter, etika, ktoré nám budú slúžiť aj v bežnom živote.

TO JE DRINA S ÚSMEVOM.

Späť do obchodu