Naše aktivity

Sme Občianske združenie, ktoré deťom inšpiratívne ukazuje dôležitosť pohybu a zdravého životného štýlu. Vzbudzuje pozitívny vzťah k športu a prináša nové myšlienky. Nie je to len o tréningu. Ide tu o kompletný odborný pohľad na pohyb, fyzickú, duševnú a sociálnu funkčnosť detí.

 

Každé dieťa je jedinečné a talentované. Dôležité je umožniť mu objaviť to v sebe a vytvoriť zdravú motiváciu pre športovú aktivitu. Cieľom je vytvoriť v hlave priestor pre zdravý životný štýl, podporiť správne sebavedomie, naučiť sa pracovať s úspechom a neúspechom, tvoriť komunitu a hlavne sa zdravo hýbať.

 

Sme presvedčení, že keď chce byť človek v niečom dobrý, tak to najskôr musí mať rád. 

Dizajn bez názvu (1)  je o sebapoznaní, objavení nových možností, kvalite, kreativite, odbornosti, zábave, o ľudskom prístupe v spoznávaní svojich talentov a schopností.

 

V súčasnosti čelíme problému na úrovni pochopenia dôležitosti samotného pohybu. Je dôležité, aby sa mládež správne nastavila a pochopila objektívne fakty, ktoré indikujú negatívny dopad na ich zdravie. Mnohým deťom chýba motivácia a zdravé návyky. Aj vzhľadom na absenciu možností návštevy školských zariadení a obmedzenia vykonávania záujmových aktivít vyplývajúcich z pandémie COVID-19 pokladáme vyššiu dôležitosť osvety a vzdelávania detí v oblasti zdravého pohybu.  

 

Reagujeme na aktuálnu situáciu obrovského portfólia možností výberu a realizácie mládeže v organizovanom a neorganizovanom čase. Väčšie možnosti výberu v sebe nesú pozitíva, ale aj negatíva. Tak ako vidíme na výskumoch Svetovej zdravotníckej organizácie či štatistikách vývoja detí nielen na Slovensku, sme svedkami vzostupu detí trpiacich obezitou, pohybovou negramotnosťou, cukrovkou, nízkou imunitou, nekontrolovaným vystavovaním sa modrému žiareniu z obrazoviek, nízkej miere socializácie, osobného kontaktu a z nich vyplývajúcich komunikačných bariér. Faktom je, že viac ako 70% Slovákov sa nedostatočne hýbe (Jana Jurkovičová, 2005). Vyše 5 miliónov ľudí celosvetovo ročne zomiera v dôsledku inaktivity (WHO). Tieto skutočnosti poukazujú na problém, ktorý je treba riešiť.

  

Je viac ako potrebné rozšíriť povedomie o pohybovej aktivite, možnostiach aktívneho trávenia voľného času, funkčnosti, mobilite, tvorby zdravých návykov, stravovania, komunikácie v kolektíve a podpory celkového zdravého životného štýlu detí. Zo skúseností v oblasti práce s mládežou, sa zameriavame na žiakov druhého stupňa základných škôl.  

Späť do obchodu