2% z dane

 

Formulár 2% z dane - stiahnuť 


 

 

Ako poukázať 2%?

Ak sa rozhodnete darovať nám 2 % Vašich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za Vás robí zamestnávateľ?

Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne vo výške 3 €.

 

Stiahnite si a vyplňte EDITOVATEĽNÉ VYHLÁSENIE o poukázaní 2% z dane TU - Stiahnuť formulár, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do 25. apríla 2022 na CZŠ Narnia, Beňadická 38 na vrátnici školy. 

 

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 €. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 

 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

DRINA S ÚSMEVOM

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Bratislava-Petržalka, 851 06, Znievska, 3027/1

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

54114489

 

 

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Postup pre právnické osoby

Riadne vyplňte daňové priznanie. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €). V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). 

 

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:

DRINA S ÚSMEVOM

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:

Bratislava-Petržalka, 851 06, Znievska, 3027/1

Právna forma:

Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):

54114489

 

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

 

Formulár 2% z dane - stiahnuť

 

 

 

 

Späť do obchodu